Haloze

Griči v Halozah pri Gorci so zadnji obronki Karavank. So divje romantična pokrajina, zaznamovana z menjavanjem predalpskih in sredozemskih podnebnih vplivov. Trte rastejo v apnenčastih in ilovnatih tleh, ki so zaradi strmih pobočij izrazito plitve lege. [Več …]