PONOVNA USTANOVITEV PO VEČ KOT 60 LETIH

Slovenski zakon o denacionalizaciji iz leta 1991 je Walterju Fürstu leta 1992 omogočil, da je zaprosil za vrnitev očetove lastnine. Leta 2004 so po skoraj trinajstletnem upravnem postopku ugodili njegovi prošnji. Poleg matične hiše na Ptuju so bili družini Fürst vrnjeni vinogradi na najboljših legah v Jeruzalemu v okolišu Ljutomer - Ormož. V veselje Walterja Fürsta je njegov sin Gerhart Conrad (V.) izrazil veliko zanimanje, da bi obnovil družinsko vinogradništvo, zato je oče nanj prepisal vinograde v izmeri 15 hektarjev. [Več …]