sl
Novice > Bogata tradicija trgovanja z vinom

Bogata tradicija trgovanja z vinom

Čeprav sta Gerhart Conrad Fürst in Alois Gross vinogradniško posestvo Conrad Fürst & Söhne ustanovila šele leta 2007, se podjetje ponaša s tradicijo, ki sega vse do 19. stoletja. Srebrni skodelici za okušanje vina, ki sta v družinski lasti, pričata o bogati tradiciji trgovanja z vinom.

Pod Conradom II. Fürstom (1850–1922), pradedkom Gerharta Conrada Fürsta, je vinsko trgovska hiša Conrad Fürst und Söhne, ki je imela sedež na Ptuju, doživela svoj največji razcvet. Povpraševanje po vinih iz takratne Spodnje Štajerske, ki ji danes pravimo Severna Slovenija, je prihajalo tudi izven meja avstro-ogrske monarhije. Nekje v drugi polovici 19. stoletja je Conrad II. Fürst dal izdelati s svojima začetnicama CF ozaljšani srebrni skodelici za okušanje vina, ki sta pozneje postali last njegovih potomcev. Prav v teh dveh skodelicah se zrcali samozavest uspešne vinarske dinastije z mednarodno usmeritvijo.

Ob ustanovitvi vinogradniškega posestva Conrad Fürst und Söhne ter vrnitvi na prvotne lokacije leta 2007 je Gerhartov oče Walter tako svojemu sinu kot njegovemu partnerju Aloisu Grossu podaril vsakemu eno od omenjenih skodelic za okušanje vina. Pospremil ju je z najboljšimi željami za uspešno in dolgotrajno sodelovanje.